Jak se registrovat do závodu Prague Hamburg Rowing Race

Premiéra dálkového mezinárodního etapového souboje osmiveslic je svou vzdáleností, časovou, fyzickou i psychickou náročností nejextrémnějším veslařským závodem na světě.  Závodníci se na trať vydají 29. září v Praze a čeká je celkem 850 km do cíle, jímž je Hamburk. Jak se mohou zájemci registrovat?

Registrace na Prague Hamburg Rowing Race probíhá elektronicky přes www.praguehamburgrowingrace.com.  Do závodu je možné se registrovat v kategoriích ELITE, CHALLENGE a OPEN. Kapacita v jednotlivých soutěžích je omezena a přihlášky je možné zasílat pouze do jejího naplnění.

ELITE

Hlavní závod týmů ELITE proběhne v kategorii osmiveslic s kormidelníkem (muži/ženy). V registračním formuláři je nutné uvést název týmu, složení posádky včetně náhradníků, realizační tým o maximálně 4 osobách a kvalifikační čas z trasy 25 km na desetiny vteřiny. Posádka ELITE týmu disponuje 12 členy včetně kormidelníka, pohlaví kormidelníka nemusí odpovídat pohlaví posádky. Věková hranice účastníků je stanovena na 18 let včetně.

Maximální počet lodí v závodu je stanoven na 10 v každé kategorii, v případě nízkého počtu kvalifikovaných posádek v jedné kategorii budou nominovány další posádky z druhé kategorie do doplnění celkového stavu 20 lodí. Do závodu bude v každé kategorii nasazeno po jedné lodi s nejlepším kvalifikačním časem za kontinenty Evropa, Amerika, Asie, Austrálie, Afrika a dalších pět s absolutně nejlepším kvalifikačním časem.

Startovné v kategorii ELITE je 200 euro za člena týmu.

CHALLENGE a OPEN

V kategoriích CHALLENGE a OPEN je nutné uvést název týmu, soutěžní kategorii (veslaři, kajakáři, kanoisté) a složení posádky včetně náhradníků. Startující mají možnost zvolit délku soutěže a zúčastnit se 1, 2 nebo 4 etap či kompletního závodu. 

Startovné pro týmy CHALLENGE a OPEN se pohybuje dle jednotlivých kategorií A až D od 100 euro po 1000 euro za člena týmu.

PODMÍNKY

Závod se koná za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Případné přerušení či předčasné ukončení závodu je výhradně v kompetenci ředitelství závodu.

Odstoupit ze závodu může jakákoliv posádka kdykoliv v jeho průběhu.

K závodu jsou vydána pravidla a propozice uvedená na www.praguehamburgrowingrace.com. V ostatním se závod řídí mezinárodními pravidly FISA.

Jak se k závodu Přihlásit?


Prague – Hamburg Rowing Race je veslařskou regatou jejíž trať bude pokořena ve 12 etapách rozložených mezi česká a německá města na Labi. Druhý ročník etapového závodu Prague – Hamburg Rowing Race odstartuje 12. září 2020 na Vltavě z pod Karlova mostu v centru Prahy a skončí 24. září 2020 na Labi v Hamburku.

PŘIHLÁŠKA

Více dotazů?